Individuele begeleiding

Heb je psychische en/of verslavingsproblemen, woon je zelfstandig maar heb je op bepaalde punten professionele ondersteuning nodig? Dan kun je bij HIER terecht.

Meer info over individuele begeleiding

Werken

Je wilt werken. Je dag zinvol besteden, laten zien wat je kunt en nieuwe dingen leren. Je wilt lekker bezig zijn, samenwerken en mensen ontmoeten.

Meer info over arbeidstraining

Hulp bij geldzaken

Kun jij niet goed met geld omgaan en kom je hierdoor in de problemen? HIER helpt je om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Meer info over geldzaken

Dagbesteding

Een zinvolle, op maat gesneden dagbesteding, met coaching door je persoonlijke begeleider. Daarvoor kun je terecht bij HIER.

Meer info over dagbesteding

Inloop

Een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat is de inloop van HIER, een gezellige huiskamer voor iedereen met een psychiatrische achtergrond.

Meer info over inloop

Crisisopvang

Kom je uit de Achterhoek, ben je 18 jaar of ouder en plotseling dakloos geworden? Dan biedt HIER jou tijdelijk onderdak.

Meer info over crisisopvang
Crisisopvang
chat afbeelding

Crisisopvang

huis afbeelding

Kom je uit de Achterhoek, ben je 18 jaar of ouder en plotseling dakloos geworden? Dan biedt HIER jou tijdelijk onderdak.

Dakloos? HIER biedt crisisopvang

Woonbegeleding bij HIER

 St.Hier woonbegeleiding

Woonmodules bij HIER

 • HIER biedt 4 crisisplekken binnen wonen en zorg. 
 • HIER richt zich op opvang, tijdelijk verblijf en langdurig wonen.
 • Binnen elke woonmodule kan naast de bewonersondersteuning begeleiding worden geboden die passend is bij de hulpvraag van de cliënt.
 • Elke woonmodule heeft als doel zo gewoon mogelijk wonen in de wijk.

Woonmodule 1

Heb je geen onderdak? Dreig je het huis uitgezet te worden of zit je in een andere crisissituatie, bijvoorbeeld door problemen in je relatie, schulden of psychische problemen? Als je nergens terecht kunt biedt de crisisopvang jou tijdelijke woonruimte en begeleiding.

Hoe lang verblijf je binnen de crisisopvang?
We streven er naar de periode zo kort mogelijk te houden, met een duur van maximaal 3 maanden. Deze 3 maanden kan éénmalig met 3 maanden verlengd worden.

Tijdens het verblijf
Om je goed te begeleiden, maken we verschillende verslagen. Deze bespreken we regelmatig, zodat we kunnen zien hoe het met je gaat.

Eerste periode
Gedurende de eerste periode nemen we veel zaken van je over. Wanneer het beter met je gaat, ga je steeds meer zelf doen. In de laatste fase werken we samen toe naar je vertrek bij de crisisopvang. 

Zorgplan
Verder maken we een zorgplan. Daarin staat wie je bent, welke ondersteuning je nodig hebt, hoe we de crisisopname in gaan delen, welke doelen we stellen en welke afspraken we maken.

Dagprogramma
Tenslotte maken we een dagprogramma waarin staat wat je gaat doen, waar en met wie. Als het kan, ga je ook naar school, werk of de dagbesteding. Binnen HIER heeft iedereen een dagprogramma!

Hoe vraag je crisisopvang aan?
Je kun je contact opnemen met MEE, de gemeente of jouw huisarts.

Financiering
Wmo en de Centrum Gemeente Doetinchem.

Woonmodule 2

In deze module wordt zorg en wonen al duidelijk gescheiden, maar draagt HIER voor beiden nog verantwoordelijkheid. Officieel heet dit een “omklapwoning”. Hierin woon je in een huis van de woningcorporatie en betaalt HIER de huur. De ondersteuning is erop gericht voldoende woonvaardigheden op te doen met als doel (weer) zelfstandig te wonen. 

De cliënt kan zijn ondersteuningsvraag meestal uitstellen, maar heeft de zekerheid van 24-uurs bereikbaarheid nodig om daar zo nodig op terug te kunnen vallen. HIER biedt minimaal vier uur individuele begeleiding per week. Een omklapwoning betreft een zelfstandige woning of appartement die door de aanbieder van een woningcorporatie wordt gehuurd. Hierbij wordt de afspraak gemaakt, om deze uiterlijk na één jaar om te klappen tot een zelfstandige woning op naam van de cliënt.

Kenmerken

 • Geschieden pakket van wonen en zorg.
 • Wonen in de wijk: HIER huurt van de woningcorporatie, bewoner huurt van HIER.
 • Huisvesting: bewoner betaalt huur uit inkomsten / bijstand. 
 • Begeleiding: Budgetbeheer of bewindvoering is vaak aan de orde.

Financiering
Bewoner (huur) en Wmo (zorg).

Wat betekent dit voor het wonen?

 • Bewoner heeft een huurovereenkomst gekoppeld aan een begeleidingovereenkomst. 
 • Bewoner heeft eigen verantwoordelijkheden voor wonen (financieel, technisch, sociaal).
 • Bewoningsondersteuning op alle woonvaardigheden wonen is nog mogelijk (technisch, financieel, goed huurderschap).

Uitstroom Woonmodule 3

Gericht op integratie in de wijk en netwerk. Men kan zelfstandig functioneren als huurder. In deze periode blijft HIER op de achtergrond betrokken, ter voorkoming van een terugval. Op termijn gaat de ondersteuning over in ambulante begeleiding. Of woont men volledig zelfstandig zonder begeleiding.

Kenmerken

 • Bewoner betaalt huur uit inkomen / bijstand.
 • Wonen in de wijk: bewoner huurt van woningcorporatie.
 • Begeleiding: basis (ambulante begeleiding)

Financiering
Bewoner (huur) en indien nodig Wmo (zorg).

Wat betekent dit voor het wonen?

 • Bewoner heeft een huurovereenkomst bij reguliere verhuurder.
 • Er is voor een afgesproken periode een begeleidingsovereenkomst met HIER.
 • Bewoner heeft verantwoordelijkheden voor wonen.
 • Minimale bewoningsondersteuning ter preventie van terugval is mogelijk.
 • Nazorg: HIER biedt begeleiding in zorg en begeleiding in het wonen om terugval te voorkomen.
  Terug naar overzicht
aanmelden

Wil je je aanmelden bij HIER?

Vul hieronder jouw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Om een betere inschatting te maken van de prioriteit van jouw vraag of opmerking kun je deze eventueel ook kwijt.

Naam: *
E-mail: *
Vraag of opmerking: